Snabbtest i After Effects, kanske inte den bästa grundfilm man kan tänka sig. Flygplan inkastat via Cinema 4D, finns självklart mycket att förbättra men fokus de senaste månaderna har legat på Helicobacterfilmen.